S-A-W Kurs zawodowy !

Organizator kursu licencyjnego System Aktywnej Współpracy Sp. z o.o.  
na podstawie zawartego porozumienia uzyskał akredytację 
Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie 
do organizowania kursów licencyjnych w oparciu o minimum programowe F PPRN.
Cele kursu:
Celem kursu jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości i przygotowanie do uzyskania fakultatywnej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Wymagania formalne:
posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników:
* przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy,
* uzyskanie wiedzy umożliwiającej uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
* zdobycie wiedzy pozwalającej na bezpieczne zawieranie transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości w tym "flipy", mieszkania na wynajem itp.
* zdobycie wiedzy pozwalającej na świadome zarządzanie wspólnotą mieszkaniową czy nieruchomościami własnymi lub na zlecenie.
* otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego np. w zakresie doradztwa rynku nieruchomości.
* zdobycie fakultatywnej licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości F PPRN

Wykładowcy:
Program kursu realizują min. najlepsi wykładowcy działający na rynku nieruchomości: prawnicy, doradcy rynku nieruchomości, pośrednicy i zarządcy z długoletnim doświadczeniem zawodowym.
 Zobacz stronę "Wykładowcy"

Program: Program kursu licencyjnego spełnia warunki określone w minimum programowym dla kursów licencyjnych: "Pośrednik w obrocie nieruchomościami" i "Zarządca nieruchomości" Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie.
Program kursu dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Program kursu dla zarządców nieruchomości

Program obejmuje min. 48 godzin wykładów i zajęć praktycznych dla każdego zawodu.

Organizacja kursu w trójmieście:
System Aktywnej Współpracy Sp. z o.o.

Miejsce:
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – w Gdyni
Adres: aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Planowany termin rozpoczęcia kursu: nowe terminy kursów w 2019 r wkrótce ! 

Wykłady odbywają się w soboty i niedziele.
dla jednego zawodu - 3 weekendy
dla dwóch zawodów - 4 weekendy
Koszt uczestnictwa w kursie: 
Cena podstawowa kursu:
pośrednik w obrocie nieruchomościami: 990 zł
zarządca nieruchomości: 990 zł
kurs łączony (pośrednik + zarządca): 1490 zł

Dla uczestników przewidziane są rabaty w zależności od terminu zgłoszenia, ilości osób zgłoszonych przez jeden podmiot a także promocje lokalne i organizacyjne. Przyjmowane są zgłoszenia z całej Polski. Przyjezdnym uczestnikom oferujemy pomoc w organizacji noclegu.

System Aktywnej Współpracy Spółka z o.o.
Dział szkoleń i edukacji  Gabriela Łapińska  telefon: 733 00 88 77  mail: edukacja@s-a-w.pl,  
strona http://www.edukacja.s-a-w.pl/, formularz zgłoszeniowy 

Ścieżka kariery:

Po odbyciu Kursu licencyjnego uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego,
który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN
w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego.
Po zdaniu egzaminu licencyjnego uczestnik zostanie wpisany do rejestru pośredników lub zarządców
oraz otrzyma licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią.
Cena kursu nie zawiera opłaty egzaminacyjnej.

Po zakończeniu kursu uczestnik / o ile nie koliduje to z innymi zobowiązaniami / może zostać przyjęty do grona użytkowników Systemu Aktywnej Współpracy co jest wartością nie do przecenienia - gdyż tym samym uzyska dostęp do unikalnej bazy danych ofert z gwarantowanym wynagrodzeniem oraz może uczestniczyć w spotkaniach GrupSAW i uzyskać realne wsparcie w sprawach zawodowych pozostałych użytkowników systemu.

Uczestnicy wyróżniający się na kursie uzyskają naszą pomoc oraz wsparcie w ubieganiu się o pracę w wyróżniających się firmach zajmujących się obsługą rynku nieruchomości.System Aktywnej Współpracy Sp. z o.o. 2019