Piotr Ludwik Szmidt

Piotr Ludwik Szmidt

Pośrednik /licencja 342 /. Zarządza Nieruchomości / lic  9618 /. Doradca Rynku Nieruchomości PTEiDRN / lic. 201 / , mediator specjalizujący się w mediacjach dotyczących nieruchomości  … a z zamiłowania społecznik, animator, organizator i pasjonat współpracy uczestników rynku nieruchomości. W ruchu zawodowym od członka lokalnego stowarzyszenia przez pracę w zarządach stowarzyszeń, komisjach, grupach, organizatora  MLS Pomorze do wieloletniej pracy w Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury. Członek Sądu Koleżeńskiego SPPON i wielu innych komisji i inicjatyw SPPON. Uczestnik Systemu Aktywnej Współpracy.

Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego, w tym wydawca periodyków o nieruchomościach, prekursor wielu form pośrednictwa i zarządzania, o których chętnie opowie uczestnikom kursu.

Ciągle niezłomnie wierzy, że zbudowanie efektywnej współpracy uczestników rynku nieruchomości  jest możliwe. Wiara czyni cuda – ale On nie tylko wierzy – czynnie podejmuje wciąż kolejne próby.

Od lat organizuje i uczestniczy w wielu szkoleniach, konferencjach, spotkaniach zawodowych.

Laureat wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń. W tym, „bene meritus” Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości czy „Honor i Prawo” Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Na kursie zawodowym wprowadzi państwa w tajniki praktycznych aspektów posługiwania się programami komputerowymi, korzystania portali internetowych i wyszukiwarek. I co najważniejsze postara się zaszczepić w Was uczciwe zasady współpracy zarówno w ramach porozumień indywidualnych jak i grupowych w ramach MLS czy  S-A-W.