Tomasz Błeszyński

Tomasz Błeszyński

doradca rynku nieruchomości, licencjonowany zarządca, pośrednik w obrocie nieruchomościami z blisko 30 letnim stażem, coach biznesu, mentor, bloger, Think – tank, audytor energetyczny.
Prezydent Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości, Prezes Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej,  członek Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości i wielu innych organizacji biznesowych.
Wieloletni wykładowca akademicki, prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach.
Autor analiz, raportów, prognoz i komentarzy oraz publikacji prasowych, uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych na temat m.in. polskiego i zagranicznego rynku nieruchomości.
Odznaczony w 2013 r. przez Kapitułę Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono” za wybitne zasługi na rzecz polskiego rynku nieruchomości.