Zbigniew Kubiński

mgr Zbigniew Kubiński,

radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych, były wieloletni członek Zarządu i Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN), były Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości (FPPRN), honorowy Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości (FPPRN) oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN), od 30 lat współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi, wielokrotnie brał udział w pracach legislacyjnych nad regulacjami istotnymi dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych, członek honorowy wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za działalność na rzecz rynku nieruchomości, m.in. przez Ministra Infrastruktury odznaką honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” oraz złotym medalem „Pro Aequo Et Bono” za zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.