Adam Polanowski

Adam Polanowski

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Posiadam
uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz licencje pośrednika i zarządcy
nieruchomości PFRN i FPPRN. W ramach CCIM Institute, USA ukończyłem
prestiżową ścieżkę ekspercką CCIM w zakresie inwestycji komercyjnych,
a w amerykańskim Instytucie Zarządzania Nieruchomościami IREM uzyskałem
desygnację certyfikowanego zarządcy nieruchomości CPM. Jestem lub byłem
członkiem wielu polskich i zagranicznych organizacji zawodowych: jako członek
założyciel, członek zwyczajny lub honorowy.
Przez ponad 20 lat pracy w sektorze nieruchomości miałem okazję
współpracować z największymi graczami rynku przy inwestycjach angażujących
setki milionów złotych, zajmowałem się też od czasu do czasu stosunkowo
niewielkimi projektami.
Lubię dzielić się wiedzą i potrafię przekazywać ją tak, aby każdy Uczestnik moich
zajęć bezpośrednio skorzystał jak najwięcej w wymiarze przede wszystkim
praktycznym.
Uważam, że prawdziwe nieruchomości są tam, gdzie jest rynek, gdzie
dokonywane są inwestycje Jestem jednym z niewielu specjalistów zajmujących
się tzw. portfelami rozległymi nieruchomości, m in. pracowałem nad modelem
optymalizacji zarządzania nieruchomościami instytucji publicznej (zasób 6.000
adresów), nowym modelem sprzedaży nieruchomości Poczty Polskiej SA, wśród
moich klientów są także takie firmy jak TUiR Warta czy PLL LOT. Swój udział
mam też w wielu projektach deweloperskich i inwestycyjnych, tak komercyjnych
jak i mieszkaniowych, a także – ostatnio – w projektach związanych z obiektami
sportowymi.